อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จังหวัดแพร่

Boots-Work.com คืออะไร

แหล่งรวบรวมสถานที่ฝึกงานสำหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ให้สถานประกอบการหานักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาหาที่ฝึกงานผ่านระบบออนไลน์

ที่ตั้งสำนักงาน

  • งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคแพร่
  • เลขที่ 5 ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
  • โทร 054-511142
  • เว็บไซต์ www.technicphrae.ac.th

BOOTS-WORK

สำหรับเจ้าหน้าที่งานทวิภาคี